A Mazars közzéteszi 2010-2011-es Éves jelentését és az IFRS szerinti konszolidált beszámolóját.

A Mazars 7. alkalommal teszi közzé Éves jelentését „Kollektív intelligencia” címmel. Jelenleg a Mazars az egyetlen világméretű könyvvizsgáló és tanácsadó csoport, amely olyan Éves jelentést ad ki, amely tartalmazza az auditált és az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szabványok szerint készített, konszolidált beszámolókat. A csoport ezt az egyedülálló gyakorlatot 2004-2005-től követi.

A Mazars számára a felelősség iránti elkötelezettség azt jelenti, hogy ezt az elvet elsőként önmaga irányában teszi kötelezővé. Íly módon a piac átláthatóságában kulcsszerepet betöltő Mazars azokat az előírásokat alkalmazza magára nézve is, amelyeket saját ügyfeleitől elvár.

A Mazars hosszú idővel ezelőtt határozott úgy, hogy vezető pozíciót foglal el az integrált professzionális szolgáltatások biztosítása terén, olyan stratégiát követve, amely egyesíti a szervezeti és a külső növekedést. 2011. augusztus 31-től 13.000 munkatársat foglalkoztat több mint 60 országban. A 2010-2011-es időszakban a cégcsoport 8,2%-al növekedett, árbevétele elérte a 956,7 millió Eurós szintet, ami egy erős pénzügyi struktúra kialakulásához vezetett. Annak ellenére, hogy a világban nagy a bizonytalanság, mégis sikerült elérnünk ezt a megnyugtató eredményt, amelyet erős csapatmunkával, kiterjedt szolgáltatási kínálattal, valamint intenzív földrajzi terjeszkedéssel valósítottunk meg”, nyilatkozta Patrick de Cambourg, a Mazars elnöke.

A Mazars Éves jelentésének ez évi vezérgondolata: „Kollektív intelligencia”.

A Mazars-nál, ahol a fejlődést munkatársaink sokszínűsége és a szakmai ismeretek egymás közötti folyamatos megosztása biztosítja, meggyőződésünk, hogy a jelen gazdasági helyzet kihívásaira a legjobb válaszokat a kollektív intelligencián keresztül adhatjuk meg. Természeténél fogva a kollektív intelligencia támogatja a közjót szolgáló közös értékeket és hajtóereje a mélyreható dinamikus változásoknak.
Mindezen túl a kollektív intelligencia úgy reagál a nemzetközi gazdasági világ kihívásaira, hogy innovatív, előremutató és multidiszciplináris jövőképet hoz létre, dinamikus irányító szerepet tölt be a teljes átláthatóság biztosításában. A Mazars mélységesen elhivatott ezen pozitív hatások érvényre juttatásában, s ezen változásokat a kollektív intelligencia egyedi erejének felhasználása révén valósítja meg.
A 2010-2011-es Éves jelentés (teljes vagy kivonatos) tartalmának online megtekintéséhez kattintson ide: http://annualreport.mazars.com/

A weboldal lehetővé teszi a 2004-2005 óta kiadott többi Mazars Éves jelentés megtekintését is.