Közeleg az adatbejelentés határideje az építmény- és telekadó vonatkozásában!

2022. január 15-ig kell az adózóknak bejelentést tenniük az építmény- és telekadó kapcsán a 2021-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változás(ok)ról.

A magyar adórendszerben az adók többségét önadózással (bevallás benyújtásával) kell megállapítani. Kivételt képez ez alól - többek közt - az építmény- és a telekadó, mert ezek ún. kivetéses típusú adók, ami azt jelenti, hogy az adófizetési kötelezettség megállapítása technikailag nem bevallás útján, hanem „hatóságilag” történik. Ugyanakkor a kivetéshez az adózók előzetes adatbejelentése szükséges. A bejelentés alapján az illetékes Önkormányzatok feladata az adókötelezettség kiszámítása.

Lényeges, hogy az építmény- és telekadónak az az alanya, aki az év első napján az építmény/telek tulajdonosa. Nekik a 2021-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változás(ok)ról 2022. január 15-ig kell az illetékes önkormányzat felé adatbejelentést tenni, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja. Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet pl. a telek/épület eladása, apportálása, épület használatba vétele vagy éppen az épület lebontása. Az Önkormányzat a beadott adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), melyet két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. 

Érdemes tehát átgondolni, hogy milyen változások történtek a tavalyi évben a telkek, illetve építmények tulajdonjogi és egyéb viszonyait illetően. A felmerülő kérdések megválaszolásában, illetve az adatbejelentés elkészítésében pedig a Mazars készséggel áll rendelkezésükre.