Jogi hírlevelek 2014

Az alábbiakban olvashatja a Mazars vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó vállalat 2014-ben kiadott jogi hírleveleit. A hírlevelek teljes terjedelmükben honlapunkon letölthetők.

Jogi hírlevél 2014/14- Pótbefizetés

Az új Ptk. pótbefizetésre vonatkozó szabályainak változása a közelmúltban további kérdéseket vetett fel, sőt jogértelmezési álláspontok is megjelentek, amelyek nem egyeztek az általunk korábban kialakított állásponttal.

Jogi hírlevél 2014/8- Zálogjogi változások

A zálogjoggal kapcsolatos rendelkezések a korábbi Ptk. kötelmi jog című fejezetében szerepeltek, ám ezek – szerkezetileg is megújítva – az új, 2014. március 15. napjától érvényes Ptk. dologi jogi könyvébe kerültek át.

Share