Valós idejű számla-adatszolgáltatás - Mazars Adóhírlevél 2017/14

Mint ismeretes, a múlt héten kihirdetett adócsomag egy évvel elhalasztotta annak a rendelkezésnek a hatályba lépését, mely a számlázó programok bekötését és az on-line adatszolgáltatást írja elő a NAV-hoz.

Ez alapján az áfa alanyok 2018 júliusától külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesítenek azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja [Art. 31/B. § (2a) bekezdés].

A kormány honlapján most vált letölthetővé a rendelet tervezete, mely választ adhat a megvalósítás technikai módját érintő kérdésekre.

Kapcsolódó anyag

Adóhírlevél 2017/14
Adóhírlevél 2017/14