Hírlevél 2013/2- Módosult kormányrendeletek

2012. december hónap második felében módosult néhány speciális cég (pl. biztosító, pénzügyi intézmények) számvitelét illetve a felszámolás, végelszámolás könyvvezetését szabályozó kormányrendelet.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azon előírásokat, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. A módosítások hatályossága 2013. év, de azok már a 2012. éves beszámolók összeállítása során is alkalmazhatók.

Összefoglalónkban az alábbi módosított jogszabályokra térünk ki:

  • A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000 (XI.24.) Kormányrendelet
  • A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/200 (XII.24.) Kormányrendelet
  • A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000 (XII.19.) Kormányrendelet
  • A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3) Kormányrendelet

A módosításokat tartalmazó részletes hírlevelünket az alábbi linken töltheti le:

Kapcsolódó anyag

Számviteli tájékoztató 2.
Számviteli tájékoztató 2.