Hírlevél 2013/4- Késedelmi kamat változása

Tájékoztató tervezet a késedelmi kamat változásáról és a 40 eurós szabályokról címmel jelent meg a Mazars idei, 4. számú tájékoztató levele.

Ha valamely ügyfelünk, kollégánk az áprilisi zárlati csúcsban nem szentelt figyelmet „Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról” szóló törvény1 rendelkezéseinek, vagy nem volt mostanában olyan szakmai továbbképzésen, ahol a körültekintő előadók felhívták rá a figyelmét, úgy könnyen elkerülhette a figyelmét a még hatályos polgári törvénykönyv2 késedelmi kamatokkal és késedelmes fizetések behajtásával kapcsolatos módosítása. Az ismertetett új szabályok minden kereskedelmi ügyletre kiterjednek és 2013. július 1-én már hatályba is léptek.

Jelen tájékoztatónkban a törvény építőiparra vonatkozó rendelkezéseitől eltekintve csupán a késedelmes fizetéssekkel kapcsolatos szabályokat ismertetjük.

Hírlevelünk az alábbi linken tölthető le:

Kapcsolódó szolgáltatások:

Bérszámfejtés

Kapcsolódó anyag

Mazars Számviteli hírlevél 2013/4
Mazars Számviteli hírlevél 2013/4