Értékeink és alapelveink

Értékeink már a kezdetektől kulcsfontosságú szerepet töltenek be szervezetünk tevékenységében. Útmutatást nyújtanak a napi teendők során, és kijelölik azokat a közös alapértékeket, amelyeket a Mazars minden partnere és munkatársa tisztel. Értékeinket a Mazars Alapszabálya tartalmazza, melyet minden partnerünk aláír.

Feddhetetlenség

Szigorú etikai és morális elvárásokat érvényesítünk az ügyfeleinkkel végzett munka során.

 

Felelősség

Ügyfeleink kihívásait a sajátunkként kezeljük, és odafigyelünk arra, hogy munkánkon keresztül milyen hatással lehetünk a tágabb közösségre.

 

Sokszínűség, és az egyén tisztelete 

A határoktól és a kultúrák közötti eltérésektől függetlenül számunkra az emberi kapcsolatok alapja az egyén tisztelete. Építünk a sokszínűségre; számunkra a nyitottság és mások meghallgatása az innováció egyik fő hajtóereje.

 

Szakmai hozzáértés

A kiváló szaktudás a Csoport egyik legfőbb, az alapításkor megfogalmazott elve, mely a szervezet minden szintjén érvényesül. A legmagasabb minőségre való folytonos törekvés nem csak az ügyfelek elégedettségét, az üzleti eredmények javulását és a munkatársaink fejlődését segíti elő, hanem egyben ez a függetlenségünk legjobb garanciája is.

 

Függetlenség

Mindig önállóan gondolkozunk, és könyvvizsgálói és tanácsadói tevékenységünk során mindenkor függetlenül járunk el.

 

Folytonosság

Új emberek jönnek és mennek, generációk váltják egymást, de a kapcsolataink, a tapasztalatunk és a tudásunk fennmarad. Tanulunk a múltból, de a jövőbe tekintünk.

 

Alapelveink

Alapelveink, melyek a jövőképünket és a kultúránkat tükrözik, közvetlenül kapcsolódnak a Csoport hat alapértékéhez.

A Mazars 2011-ben projektet indított a márka jellemzőinek meghatározására, kiegészítendő a Csoport alapvető értékeit. Az eredményül kapott alapelvek és alapgondolat pontosan tükröződik abban, ahogyan a Mazars egyedi jellegét, jövőképét és szemléletét megfogalmazzuk.  

Kik vagyunk?
Független szellemű szakemberek, akik örömmel segítik elő a gazdasági és a társadalmi fejlődést mind helyi, mind globális szinten.

Kiknek nyújtunk segítséget?
A gazdaság minden szereplőjének: a tőzsdei és a tőzsdén kívüli globális és nagyvállalatoknak, a kis- és középvállalkozásoknak, az állami szervezeteknek és a magánszemélyeknek.

Milyen előnyöket nyújtunk?
Tanácsadóként és könyvvizsgálóként támogatjuk a maximális mértékű elszámoltathatóságot, a hatékony és gyorsan reagáló struktúrákat és szervezeteket, a teljesítmény növelését, valamint a hosszú távú értékteremtést.

Hogyan különböztetjük meg magunkat másoktól?
Innovatív, személyre szabott, globális megoldásokat kínálunk az ügyfeleinknek egy túlságosan konzervatív és emellett (KKV-k esetében) túlzottan elaprózott, illetve (nagyvállalatok esetében)  túlzottan koncentrálódott piacon.

Milyen módszereket alkalmazunk?
A könyvvizsgálói és a tanácsadói szakma legfejlettebb technikáin alapuló módszerek megbízhatóságát ötvözzük saját kreativitásunkkal és az újszerű gondolatok iránti fogékonyságunkkal, valamint a munkánkat jellemző személyes felelősségvállalással és rugalmassággal.

Hogyan épül fel a szervezet?
A Csoport egy emberközpontú, részvételen alapuló, átlátható, multidiszciplináris globális társulás, melynek szakértelme tapasztalaton alapul.

Milyen alapokra építkezünk?

  • Vállalkozó kedv és csapatszellem
  • Hosszú távú jövőkép és rugalmasság
  • Lelkesedés és szilárdság

Mi motivál?
Az alkotás szenvedélye, valamint hogy átadjuk a stafétabotot a bennünket követő nemzedékeknek.

Miben hiszünk?
Egy többpólusú világban, amely sikerének alapja a (kulturális, intellektuális, szakmai…) sokszínűség.

Mit szeretünk?

  • A józan megfontolást, nem pedig az előre felállított modelleket.
  • A nyitottságot, nem pedig a kitaposott ösvényt.

 

Közös tudáson alapuló fejlődést.

Share