Társadalmi felelősségvállalás

A proaktív hozzáállás közösségeinkhez és a szélesebb társadalomhoz mindig is alapvető fontosságú volt a Mazars és az üzleti tevékenységünk szempontjából. Társadalmilag tudatos szervezetként folyamatosan arra törekszünk, hogy közös értéket teremtsünk minden olyan érdekelti csoport számára, melyeket kiszolgálunk, és amelyekkel együtt dolgozunk. Mindez alapvető értékeink, identitásunk és kultúránk szerves része lett.

Az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz kapcsolódóan a Mazars egyértelműen meghatározott fenntarthatósági stratégiával rendelkezik, mely öt pillér köré épül:

1. Integritás

Társadalmi felelősségvállalási stratégiánk semmit sem jelentene, ha nem mélyen gyökerezne kultúránkban és alapvető értékeinkben. Minden tevékenységünk középpontjában az integritás és a felelősség áll. Számunkra ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy minőségirányítási folyamataink és eszközeink szilárdak, valamint példaértékűek. A Mazars Minőségirányítási és Kockázatkezelési Bizottsága felelős azért, hogy előmozdítsa a vállalat valamennyi szolgáltatásának fenntartható növekedését, ugyanakkor biztosítsa, hogy minden dolgozó és partner megkapja a szükséges képzést a technikai, illetve etikai kiválóság eléréséhez az ügyfelek számára biztosított maximális haszon érdekében.

Példák kezdeményezéseinkre:

 • globális magatartási kódex és univerzális képzés;
 •  a WeCheck nevű kötelező konfliktusellenőrző eszközünk használata;
 • dedikált Minőségirányítási és Kockázatkezelési Bizottság;
 • minden évben az országok harmadát vetjük alá belső minőségellenőrzésnek (vagyis 100 százalék három év alatt).

2. Szolgáltatások

Alapításunk óta ügyfeleink sikeréért dolgozunk, miközben a közérdeket szolgáljuk. Emellett az egyre szigorúbb szabályozások, a nyilvánosság általi fokozott ellenőrzés, valamint az új és potenciálisan ártó célú fenyegetések megjelenése a méretüktől függően minden szervezetet annak felismerésére ösztönöznek, hogy milyen előnyöket nyújtanak a nem pénzügyi jellegű eredményeik szélesebb körű hatásainak megértése és értékelése, valamint a kulcsfontosságú környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázatok stratégiájukba való beépítése.

Példák kezdeményezéseinkre:

 • globális Covid-19-erőforrásközpont, beleértve az ingyenes adó- és jogszabályváltozás-követő eszközünket;
 • fenntarthatósági ajánlatok, melyek támogatják ügyfeleinket a megvesztegetés és korrupcióellenes fellépések, a jó vállalatvezetés, az egyenlőség és sokszínűség, az emberi jogok, az egészség és biztonság, valamint az éghajlatváltozás területein tett erőfeszítéseikben;
 • globális és országspecifikus éves fenntarthatósági jelentés.

3. Emberek

Ügyfeleink tudást és szakértelmet várnak el, és ez még inkább fokozódik a következő években. A humán tőkével lehet kitűnni a tömegből, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy már ma és a jövőben is a legrelevánsabb szakértelemmel rendelkező tehetségeket alkalmazzuk, neveljük ki és fejlesszük tovább.

Példák kezdeményezéseinkre:

 • a Mazars Egyetem az Európai Menedzsmentfejlesztési Alapítvány legmagasabb szintű akkreditációjával rendelkezik;
 • a személyzet 92 százaléka vett részt valamely képzésen 2018-19-ben (Mazars Egyetem és LinkedIn Learning);
 • munkavállalóink 53 százaléka nő, és országspecifikus sokszínűségi célokat tűztünk ki a vállalaton belül: például 2023-ig a felsővezetők 50 százaléka lesz nő az Egyesült Királyságban.

4. Környezet

A vállalatok rengeteg olyan termékeket állítanak elő, melyek röviddel a megvásárlást követően a szemétben végzik, ezáltal jelentős hatást gyakorolva az éghajlatváltozásra. Bár a Mazars professzionális szolgáltató cégként elsősorban humán erőforrásokra támaszkodik, így a kevésbé környezetszennyező szektorban működik, felelős vállalatként tudatában vagyunk annak, hogy mi is csökkenteni tudjuk és csökkentenünk is kell környezeti hatásainkat.

Példák kezdeményezéseinkre:

 • partnerség a Monetáris és Pénzügyi Intézmények Hivatalos Fórumával (OMFIF) az éghajlatváltozás kezelését célzó kutatási pénzügyi szabályozási fejlemények közzétételére;
 • országonkénti vállalati szabályzatok a környezeti hatások csökkentésére: például a papír- és energiafogyasztás, valamint az e-hulladékok mennyiségének csökkentése.

5. Közösség

A társadalmi részvétel ma már nem tekinthető kiegészítő tevékenységnek, a szervezet céljának, folyamatainak és jövedelmezőségének szerves részévé kell tenni. Bármely iparágban vagy régióban működik is egy vállalkozás, újra kell értékelnie a társadalomra gyakorolt hatását, valamint az egészséges, fenntartható közösségek létrehozásában betöltött szerepét. Ez a fajta részvétel is növeli a munkavállalói elkötelezettséget, és a fiatalabb generációk is elvárják.

Példák kezdeményezéseinkre:

 • rendszeres pro bono szolgáltatások: például Les déterminés, amely egy non-profit támogató vállalkozás hátrányos helyzetű kerületekben;
 • 20 órás munkaidőkedvezmény minden munkavállalónak Hollandiában, melyet szociális kezdeményezésekre fordíthatnak;
 • Elindítottuk a nemek közötti egyensúlyt mérő 2020. évi Gender Balance Index programunkat az OMFIF-fel közösen.

A Mazars társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó stratégiáját csoportszinten tervezett és kidolgozott programok határozzák meg, melyet aztán országonként fogadnak el és szabnak személyre. Ezen túlmenően a nemzeti kirendeltségek széles mozgástérrel rendelkeznek a kezdeményezéseket illetően. Ez egyben lehetővé teszi számos helyi projekt megvalósítását, melyek később a nemzetközi csoporton belül jó gyakorlatokká válhatnak.

Mi nem csak beszélünk a társadalmi felelősségvállalásról, hanem cselekszünk is! A Mazars megerősítette elkötelezettségét az ENSZ Globális Megállapodása mellett: már 2012 óta tagként aktívan támogatjuk a 10 alapelvet és évente jelentést készítünk tevékenységünkről, miközben előmozdítjuk a fenntartható fejlesztési célokról folytatott párbeszédet.

Úgy véljük, hogy az öt stratégiai pilléren keresztül az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja közül különösen 8 előmozdításához járulhatunk hozzá:

Kapcsolódó anyag

Mazars Sustainability Report 2020
Mazars Sustainability Report 2020