Nemzetközi foglalkoztatás - Expat tanácsadás – adóbevallás magánszemélyek részére

Multinacionális vállalatok esetében gyakori, hogy egyes munkavállalók átmenetileg a cégcsoport más országban lévő tagjánál végeznek munkát. Ennek célja lehet például a vállalatok közötti tapasztalatcsere elősegítése vagy az anyavállalat közvetlen felügyeletének
biztosítása a leányvállalatoknál.

A kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban specifikus bejelentési, adófizetési és adóbevallási kötelezettségek merülhetnek fel.

A vonatkozó szabályoknak való megfelelés nagy körültekintést igényel, hiszen nemzetközi adójogi elveket és előírásokat, valamint legalább két állam adójogi szempontjait kell hozzá figyelembe venni. Tekintettel kell lenni továbbá a vonatkozó uniós és magyar társadalombiztosítási szabályok alkalmazására, a társadalombiztosítási tárgyú egyezmények előírásaira, valamint a bejelentési, járulékbevallási és -befizetési szabályok betartására is.

Terjedőben van továbbá egy újfajta foglalkoztatási struktúra is. Egyre gyakoribbá válik, hogy egy külföldi társaság úgy kíván munkaerőt foglalkoztatni Magyarországon, hogy ahhoz semmilyen letelepedési formával (leányvállalat, fióktelep vagy kereskedelmi képviselet) nem rendelkezik hazánkban. Ennek jogi akadálya nincs, és szinkronban van az Európai Unió fundamentumainak tekinthető három alapszabadsággal.

Egy körültekintő foglalkoztatónak ugyanakkor tisztában kell lennie a munkáltatás ezen formájával összefüggő munkajogi, társadalombiztosítási, valamint a munkavállalókat érintő személyi jövedelemadóval összefüggő aspektusokkal is.

Kollégáink a felsorolt területeken szerzett szakértelmükkel segítenek abban, hogy a fogadó és küldő cégek, valamint a külföldi foglalkoztatók minden, a kiküldetésben vagy más formában Magyarországon dolgozó munkavállalójukkal kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tegyenek, valamint hogy a munkavállalók foglalkoztatása megfeleljen a magyar jogszabályoknak.

Szolgáltatásaink

 • A kiküldetés kezdetekor, végén személyes megbeszélés a kiküldöttet érintő jogi, vagyoni, jövedelmi, adózási és társadalombiztosítási kérdésekről
 • Adójogi illetőség meghatározása a teljes vagy részleges adófizetési kötelezettség megállapításához
 • A társadalombiztosítási kötelezettség államának meghatározása (hol kell fizetni a járulékokat, hol lesz biztosított a kiküldött?)
 • Adóhatósági regisztráció – adóazonosító (adószám) igénylése
 • Társadalombiztosítási regisztráció – tajszám igénylése
 • Jogi segítség a munkaszerződés elkészítésében
 • Adójogi értelmezés egyedi kérdésekben (pl. egyes jövedelmek adókötelezettsége)
 • Negyedéves személyijövedelemadó-előleg kalkulációjának elkészítése
 • Éves személyijövedelemadó-bevallás elkészítése és benyújtása
 • Havi tb-járulék-kalkulációk elkészítése
 • Havi tb-bevallás benyújtása
 • Kiküldött munkavállaló adófolyószámla egyenlegének ellenőrzése, -átvezetési kérelmek benyújtása
 • Adóhatósági igazolások kérelmezése (adó- és jövedelemigazolás, illetőségigazolás)
 • Kiküldött munkavállaló képviselete az adóhatóság előtt egyéb adóigazgatási eljárásokban (adóellenőrzések, soron kívüli adómegállapítás, stb.)
 • Külföldi foglalkoztató járulékfizetésre kötelezettként történő bejelentése a magyar társadalombiztosítási hatóságnál
 • A külföldi foglalkoztató Magyarországon dolgozó munkavállalójának bejelentése a magyar társadalombiztosítási rendszerbe
 • Rendszeres tájékoztatás a törvényváltozásokról
 • EGT-regisztrációs kártya igénylése
 • Munkavállalási célú tartózkodási engedély, nemzeti/EK-letelepedési engedély igénylése

Amennyiben kérdése van, kérjük, keresse tanácsadó kollégáinkat.

Többet szeretne tudni?

Kapcsolódó anyag

Nemzetközi foglalkoztatás
Nemzetközi foglalkoztatás