Fenntarthatósági jelentés- ESG szabályozás 2024

A fenntarthatóság jelentősége az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá vált. A tudatos vállalatirányítás és a társadalmi felelősségvállalás már nem pusztán etikai kérdés, hanem a vállalati teljesítmény szempontjából is lényeges. A Mazars támogatja a vállalatokat a fenntarthatósági stratégiáik kialakításában a tervezéstől a bevezetésen át a beszámolásig.

A Mazars Magyarország szakmai tartalma az ESG szabályozással kapcsolatban:

 • Mi az a fenntarthatósági jelentés?
 • Milyen új ESG szabályozások jelentek meg 2024-ben?
 • Milyen vállalatokat érint az új ESG törvény?
 • A fenntarthatósági jelentés elemei
 • Milyen szabályok vonatkoznak az ESG beszámoló elkészítésére?
 • Hogyan tud segíteni a Mazars a fenntarthatósági jelentéselkészítésében?
 • Gyakran ismételt kérdések az ESG törvénnyel kapcsolatban

A fenntarthatóság izgalmas lehetőségeket teremt a vállalkozások számára. Javíthatja a vállalkozások rugalmasságát, gazdasági értéket teremt, valamint hozzájárulhat egy egészséges ökoszisztéma és erős vállalati közösség megteremtéséhez. Egyre több vállalkozás alakítja át működését fenntarthatóvá, ezzel azonban a szervezeteknek magasabb szintű vállalatirányítási normákat is be kell vezetniük. Ahhoz, hogy megőrizhessék versenyképességüket, teljeskörűen át kell látniuk azt is, hogy működésük milyen hatással van a társadalomra és a környezetre.

Mi az a fenntarthatósági jelentés?

A fenntarthatósági jelentés egy vállalat vagy szervezet által készített dokumentum, amelyben bemutatják tevékenységük és üzleti működésük hatását a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra, és azt is bemutatja, hogy a fenntarthatósági kérdések hogyan befolyásolják a vállalat teljesítményét, piaci helyzetét és jövőjét. A fenntarthatósági jelentések általában részletes információkat tartalmaznak a vállalat környezeti, társadalmi és gazdasági teljesítményéről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a fenntarthatóság előmozdítása érdekében tettek vagy terveznek.

A fenntarthatósági jelentésnek többek között ki kell térnie a környezeti fenntarthatóságra, a társadalmi felelősségvállalásra és a gazdasági fenntarthatóságra.

A fenntarthatósági jelentések segítik a vállalatokat az átláthatóság és a felelősségvállalás terén, valamint lehetőséget teremtenek a belső és külső érdekeltek, mint például a befektetők, vásárlók, dolgozók és a kormányzati szervek számára, hogy értékeljék a vállalat teljesítményét a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási fenntarthatóság terén.

Milyen új ESG szabályozások jelentek meg 2024-ben?

December végén a Magyar Közlönyben publikálták az Országgyűlés által 2023 december 12-én elfogadott törvényt, amely a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgálja. A törvény környezettudatos, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe vesz, és "ESG-törvényként" ismert.

A törvény értelmében a közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatoknak 2024-től kezdve beszámolási kötelezettségeik lesznek a fenntarthatósági kockázatokról és a vállalati teljesítményről.

A további nagyvállalatoknak, és a közérdeklődésre számot tartó kis- és középvállalkozásoknak pedig a következő évektől (2025, 2026 stb.) kell elkészíteniük fenntarthatósági beszámolóikat.

Az új rendelkezés célja, hogy biztosítsa, hogy a vállalatok megfelelő információkat osszanak meg a velük kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokról. Emellett a szabályozásnak az is a szándéka is, hogy Magyarország összhangban legyen az Európai Unióban érvényes fenntarthatósági keretrendszerekkel, szabványokkal és szabályozásokkal.

Milyen vállalatokat érint az új ESG törvény?

Közérdeklődésre számot tartó nagyvállalkozások ESG bevallása:

A magyarországi közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatoknak – akikre ez a 2024-es pénzügyi évre vonatkozóan alkalmazandó – a törvény szerint kötelezővé válik, hogy nyilvánosságra hozzanak megfelelő fenntarthatósági információkat. Az érintett vállalkozások közé tartoznak azok, amelyek az előző üzleti évben az alábbi három kritérium közül legalább kettőt teljesítettek:

 • a mérlegfőösszeg meghaladta a 10 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel meghaladta a 20 000 millió forintot,
 • az átlagos foglalkoztatottak száma meghaladta az 500 főt.

Nagyvállalkozások ESG bevallása:

A törvény - először a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan - alkalmazandó azokra a nagyvállalkozásokra is melyekre igaz, hogy az előző üzleti évben a mérleg fordulónapján az alábbi három kritérium közül legalább kettőt teljesítettek:

 • a mérlegfőösszeg meghaladta a 10 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel meghaladta a 20 000 millió forintot,
 • az átlagosan foglalkoztatottak száma elérte vagy meghaladta a 250 főt.

Közérdeklődésre számot tartó KKV szektor ESG bevallása:

A törvény hatálya kiterjed a közérdeklődésre számot tartó* kis- és középvállalkozásokra is, akiknek a 2026-os év vonatkozásában kötelezővé válik a betartás. Ezeknek a gazdasági társaságoknak nyilvánosan kell információt nyújtaniuk a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről. Ezen vállalkozásoknak be kell mutatniuk, hogy a fenntarthatósági kérdések milyen módon befolyásolják a vállalkozás teljesítményét, helyzetét és fejlődését, valamint milyen hatásokat gyakorolnak az emberekre és a környezetre.

* A közérdeklődésre számot tartó vállalkozások jellemzően a tőzsdén jegyzett, illetve banki, biztosítási és befektetési szolgáltatásokat végző vállalatok és társaságok.

Szakértői csapatunkat annak megfelelően állítjuk össze, hogy az Ön vállalkozása hol tart a fenntarthatóság felé vezető úton. Kollégáink az egyedi igényekre összpontosítva olyan megoldásokat kínálnak, amelyek az Ön célkitűzéseihez igazodnak. Legyen szó az ellátási lánc vizsgálatáról, az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a klímaváltozási kockázatoknak a felméréséről vagy a sokszínűség támogatásáról, a Mazars rendelkezik mindazzal a szakértelemmel és tapasztalattal, melynek segítségével képes kidolgozni olyan megoldásokat, amelyek hosszú távon támogatják a vállalkozásokat.

Segítséget kérek az ESG szabályozással kapcsolatban

Fenntarthatósággal kapcsolatos tennivalók

Az ESG törvény hatály alá tartozó vállalatoknak fenntarthatósági célú átvilágítást kell elvégezniük, illetve auditált ESG beszámolót kell készíteniük

A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek

A fenntarthatósági célú átvilágítás kötelezettségei az alábbi elemeket tartalmazzák:

a) Kockázatkezelési rendszer kialakítása,

b) Belső felelősségvállalási stratégia és rendszer kialakítása,

c) Rendszeres kockázatelemzések végzése,

d) Megelőzési és korrekciós intézkedések meghozatala a vállalkozás saját hatáskörében és a közvetlen szállítóival szemben,

e) Az ESG (Environmental, Social, Governance) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,

f) Közvetlen szállítók értesítése a felmerülő kockázatokkal kapcsolatban.

A fentiekből is látszik, hogy az ESG törvény nem csupán a vállalkozásokra, hanem az üzleti kapcsolatokban résztvevő más gazdálkodókra is kötelezettséget ró. Például azokra, akik egy ESG-kötelezettséggel érintett vállalkozás közvetlen szállítói. Ezen szállítóknak nyilatkozatban kell kijelenteniük, hogy megfelelnek a vállalkozás által elvárt emberi jogi és környezetvédelmi normáknak, és ezeket megfelelően kezelik az ellátási láncuk mentén. Az ESG kérdésekkel való együttműködés megtagadása akár az üzleti kapcsolat felfüggesztéséhez vagy kötelező megszüntetéséhez is vezethet.

Kérjen segítséget a fenntarthatósági törvény értelmezéséhez a Mazars szakértőitől, díjmentes tanácsadás keretében!

Kapcsolatfelvétel

Milyen szabályok vonatkoznak az ESG szabályok elkészítésére?

Az érintett vállalkozásoknak ezen kívül évente – ESG tanúsítóval auditáltatott – ESG beszámolót kell készíteniük az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséről, amelyet kötelező az üzleti év végét követő hat hónapon belül ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetővé tenni a honlapjukon.

Az ESG beszámolót akkreditált ESG tanúsító szervezetek fogják auditálni. Fontos szabály, hogy mentesülnek az önálló ESG beszámoló készítésének kötelezettsége alól azon leányvállalatok, melyek EU-s székhelyű anyavállalata a fenntarthatósági beszámolási standardokkal összhangban elkészített összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésében a leányvállalat és annak leányvállalatai is szerepelnek. Külön szabályozás alá esnek azon leányvállalatok, melyek EU-n kívüli székellyel rendelkező csoport tagjai.

Hogyan tud segíteni a Mazars a fenntarthatósági jelentés összeállításában?

Ügyfeleink számára segítséget tudunk nyújtani az új követelmények megismerésében és a felkészülésben, valamint a jelentés elkészítésében és tanúsításában is. Személyre szabott konzultáció keretében szakértőink segítenek annak felmérésében, hogy vállalkozásuk mire kötelezett és milyen határidővel, és abban is, hogy miképp tudnak megfelelni e kötelezettségeknek.

Díjmentes tanácsadás

Jelentéskészítés és-tanúsítás

A vállalatok ma már növelik a nem pénzügyi jelentések készítésére fordított figyelmüket, válaszként az új szabályozásokra és az érdekelt felek növekvő igényeire. Ezen jelentések segítenek a vállalatoknak bemutatni fenntarthatósági eredményeiket, és bevonni az érdekeltek figyelmét. Az ESG törvényekhez való alkalmazkodás miatt a tanúsítás is növekvő hangsúlyt kap, hogy fokozza az adott szervezet beszámolóinak hitelességét. A Mazars ezen a területen auditálási szolgáltatásokat kínál, beleértve a társadalmi felelősségvállalási jelentések, zöld- és társadalmi kötvények tanúsítását, valamint a szén-dioxid-kibocsátási jelentések igazolását.

Részletek

Stratégia és átvilágítás

A Mazars csapata segítséget nyújt a fenntarthatósági stratégia kialakításához és integrálásához, s mindeközben figyelembe veszi a vállalatok egyedi szükségleteit. A fenntarthatósági stratégia célja, hogy a gazdasági, környezeti és társadalmi célokat beépítse az üzleti tervbe, hosszú távú értéket teremtve ezzel a szervezet, az érdekelt felek és a társadalom számára.

Részletek

Megvalósítás és átalakítás

A Mazars segítséget nyújt abban, hogy a fenntarthatóságot a vállalati tervek részévé tegyék, ezzel csökkentve a kockázatokat, és új lehetőségeket teremtve az értékteremtéshez. A cég célja, hogy segítse a vállalatokat a fenntarthatóság integrálásában, beleértve az érdekelt felek bevonását és az új vállalati kultúra kialakítását. A fenntarthatósági csapat szolgáltatásai közé tartozik a vállalati kultúra értékelése, az érdekelt felek bevonására irányuló stratégia kidolgozása, a fenntarthatósági kommunikáció, a cégvezetési hatékonysági vizsgálatok, valamint a korrupcióellenes programok kialakítása és ellenőrzése.

Részletek

Fenntartható pénzügyek

A vezetési és irányítási kihívásokat a fenntarthatósági és ESG-ügyek terén számba véve, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az üzleti döntések és stratégiák összhangban legyenek a fenntarthatósági célokkal.

Részletek

Gyakran ismételt kérdések az ESG törvénnyel kapcsolatban

Mi a Magyarországon elfogadott ESG-törvény, és mi a célja?

Az ESG-törvény előírja, hogy a vállalatok kötelezően hozzanak nyilvánosságra információkat fenntarthatósági kockázataikról.

Milyen vállalatokat érint a törvény, és mikor kell beszámolniuk?

A törvény a közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatokat érinti a 2024-es pénzügyi évtől, míg a többi nagyvállalatnak, és a közérdeklődésre számot tartó kis- és középvállalkozásoknak a következő években kell fenntarthatósági beszámolókat készíteniük.

Kikre vonatkozik a beszámolási kötelezettség, és milyen mutatókat kell figyelembe venni?

A beszámolási kötelezettség első körben a közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatokra vonatkozik, figyelembe véve a mérlegfőösszeget, az éves nettó árbevételt és az átlagos foglalkoztatottak számát. Ezt követően azonban érintettek lesznek a nagyvállalatok és a közérdeklődésre számot tartó KKV vállalkozások is.

Mik a hatóság feladatai, és mikor lép hatályba a törvény?

A hatóság feladatai közé tartozik a vállalatok kötelezettségeinek felügyelete, az ESG adatszolgáltatási folyamatok átláthatóságának biztosítása, és az ESG tanácsadók akkreditálása. A törvény jelentős része 2024-ben lép hatályba.

Hogyan segít a törvény a finanszírozás és befektetések fellendítésében?

A törvény a vállalatoknak kreatív pénzügyi megoldásokat kínál, támogatva a fenntarthatóságot szolgáló kezdeményezéseiket, ami hozzájárulhat a finanszírozás és a befektetések fellendítéséhez.

Milyen jogköre lesz a hatóságnak, és mikor szabhat ki bírságokat?

A hatóság feladatai között szerepel a vállalatok kötelezettségeinek felügyelete, és bírságokat 2026-tól szabhat ki a hatósági jogkör gyakorlójaként.

Mit kell tartalmaznia a vállalatok ESG beszámolójának?

A vállalatok évente ESG beszámolót készítenek az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeiről, amit ESG tanúsítóval auditáltatnak, majd közzéteszik a honlapjukon.

Mikor és miért fontos az ESG beszámolók közzététele?

Az ESG beszámolókat a vállalatoknak az üzleti év végét követő hat hónapon belül kell közzétenniük a honlapjukon, ezáltal növelve átláthatóságukat és hitelességüket. Hogyan segít a törvény a vállalatoknak az ESG témák kezelésében és az ESG beszámolók elkészítésében?

A törvény segít a vállalatoknak az ESG témák kezelésében és az ESG beszámolók elkészítésében azzal, hogy előírja a kötelező beszámolási kötelezettségeket, valamint létrehozza a hatóságot az ellenőrzés és támogatás céljából.

Kérjen segítséget a Mazars szakértőitől a fenntarthatósági jelentés elkészítésében, felmérésében

 • Díjmentes konzultáció
 • Szakértő kollégák
 • Teljeskörű tájékoztatás

Kapcsolatfelvétel

Miben lehetünk a segítségükre?

 

Kapcsolódó anyag

CSRD - Az EU új fenntarthatósági szabályozása
CSRD - Az EU új fenntarthatósági szabályozása