IFRS és számviteli tanácsadás

A piaci érték mind az üzleti döntések meghozatala, mind a pénzügyi beszámolási és adókockázatok kezelése szempontjából egyre inkább kulcskérdéssé válik. Olyan érzékeny területről van szó, amely gyakran kerül a hatóságok, a menedzsment és a vállalat érintettjei érdeklődésének fókuszába.

Számviteli és adózási támogatás

Ügyfeleink mind gyakrabban szembesülnek számviteli, adózási és hatósági értékelési követelményekkel. A nemzetközi és a helyi szabályozás is a piaci érték alkalmazásának irányába mozdul el. Egy zavartalan és sikeres könyvviteli zárás több különféle értékelési módszer alkalmazását követeli meg, legyen az egy értékvesztési teszt, részesedés, tőkeértékelés vagy goodwillelszámolás. Az adózási szabályoknak való megfeleléshez, a „független felek közti árazás” elvének alátámasztásához szinte elengedhetetlen a piaci ár meghatározása, főként a szigorú transzferárazási adóvizsgálatok tudatában.

Szolgáltatásaink

 • Értékvesztési tesztek (impairment) és kapcsolódó IFRS-tanácsadás
 • Értékvesztési teszt dokumentációjának elkészítése
 • Saját tőke piaci értékének meghatározása részesedésértékeléshez a számviteli törvény szerint
 • Vásárlási ár allokációja (PPA) és az üzleti vagy cégérték meghatározása IFRS 3 alapján
 • Piaci ár meghatározása transzferárazási szempontokból és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése
 • Tanácsadás és értékeléskészítés piaci értéken történő átalakulások esetében

Befektetés- és tranzakcióértékelés

Bármely üzleti döntéshez, legyen az akár cégfelvásárlás, cégeladás, átalakulás, tevékenységkiválasztás, átstrukturálás vagy tőkebevonás, nélkülözhetetlen egy-egy üzletág vagy a teljes cég piaci értékének ismerete. Szakértőink rendelkezésre állnak mind a társaság saját értékelési modelljének felülvizsgálata során, mind a független vállalatértékelés elkészítésében az értékelési munkához kapcsolódó több szakterületen.

Szolgáltatásaink

 • Cég- és üzletág-értékelés
 • Üzletág-kiválasztási tranzakciók értékelése
 • Diszkontált cash flow modellek felépítésében segítségnyújtás
 • Értékelési modellek felülvizsgálata
 • Üzleti modellezés és áttekintése
 • Befektetési portfólió értékelése

Módszertanunk

A múltbeli adatok és a társaság jelenlegi működésének elemzése során azonosítjuk az üzleti értéket meghatározó kulcstényezőket, majd ezen adatokból kiindulva, valamint a jövőbeni üzleti terv felhasználásával modellezzük a várható teljesítményt.

Együtt dolgozunk ügyfeleinkkel

 • Szisztematikus értékelési megközelítést alkalmazunk
 • Megértjük az üzleti modellt és a szektor sajátosságait – a fő piacokat és lehetőségeket
 • Meghatározzuk az értéket befolyásoló tényezőket
 • Elemezzük a múltbeli és a jövőbeni működési teljesítményt, valamint a szabad pénzáramokat
 • Elemezzük a várható eszközbeszerzési, kutatás-fejlesztési és működőtőke-igényt
 • Cég- és tranzakcióspecifikus diszkontrátákat és szorzószámokat alkalmazunk
 • Vizsgáljuk az értékelés és az üzleti modell megfelelőségét és érzékenységét
 • Részletes értékelési jelentéseket készítünk, amelyek mind a hatóságok, mind a tulajdonosok számára elfogadottak

Amennyiben kérdése van, kérjük, keresse szakértő kollégáinkat.

Kapcsolódó anyag

Értékelési szolgáltatások
Értékelési szolgáltatások