IT tanácsadás és információbiztonság

Napjaink legértékesebb vagyona, valamint a vállalatok számára a legfontosabb eszköz a valódi versenyelőny elérésére az információ.

Éppen ezért kiemelt szempont, hogy az információt tároló és feldolgozó rendszerek az elvárható legmagasabb színvonalon szolgálják ki üzleti igényeit, valamint hatékonyan védjék az ön, és ügyfeleinek kritikus adatait.

Hasonlóan hangsúlyos szempont, hogy a társaság informatikai környezete megfeleljen a folyamatosan változó törvényi követelményeknek, hogy garantálja a pénzügyi beszámolók minőségét, továbbá a vezetők és vállalattulajdonosok döntéseit a megfelelő minőségű és mennyiségű adatokkal támogassa.

IT tanácsadás és információbiztonsági szolgáltatásaink többek közt foglalkoznak a informatikai biztonság több aspektusával, az üzletmenet-folytonosság tervezésével, valamint adatmigrációs projektek támogatásával és utólagos ellenőrzésével.

IT tanácsadás és információbiztonsági szolgáltatásaink

 • Biztonsági szempontból történő IT rendszerfelmérés, IT audit és információbiztonsági kockázatelemzés
 • Informatikai szabályozási rendszer kiépítése, IT szabályzatok elkészítése vagy felülvizsgálata
 • Rendszerbevezetést megelőző előzetes állapotfelmérés készítése és Rendszerbevezetés támogatása
 • Adatmigráció támogatása és utólagos ellenőrzése
 • A harmadik felek által közölt adatok megfelelőségének vizsgálata
 • IT projektmenedzsment támogatása

Megoldásokat kínálunk azon helyzetekben, amikor

 • A szervezeten belül meg nem lévő speciális szaktudásra van szükség
 • Nem állnak rendelkezésre megfelelő belső erőforrások
 • A belső kapacitások kiegészítése szükséges időszakos, projekt jelleggel
 • Külső szakértő fél általi megerősítés szükséges a menedzsment számára
 • Külső, vagy belső elvárásoknak, követelményeknek való megfelelés biztosítása, ellenőrzése szükséges

Az IT tanácsadási szolgáltatásokat szakértő munkatársaink és dedikált alvállalkozóink segítségével végezzük.