Fenntartható pénzügyek

Ha át akarunk váltani egy fenntartható világra és virágzó jövőt szeretnénk építeni, ahhoz mindenkire szükség van. Önök is készen állnak?

A pénzügyi szektor egyedi helyzetben van a finanszírozási ereje és azon képessége révén, hogy a gazdaság egészében növelni tudja a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságot. A fenntarthatósági kérdések térnyerésével a pénzügyi szektornak most muszáj újra gondolnia a stratégiáját, a működését és a befektetéseit. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tegyék olyan megközelítés szükséges, amely az értéklánc teljes hosszában azonosítja és kezeli a kockázatokat és a felderíti a lehetőségeket.

ESG-irányítás és -kockázatkezelés

Ahogy egyre inkább felismerjük, hogy a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG-) kockázatok veszélyeztetik a világ gazdaságait és pénzügyi rendszereit, elvárjuk a pénzügyi intézményektől, hogy megtalálják a módját, kidolgozzák a módszertanát a kialakuló kockázatok vizsgálatának és kezelésének. Hasonlóképpen az is létfontosságú, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek megragadják a fenntartható(bb) világ felé vezető átmenetben rejlő lehetőségeket. A fenntarthatósági kérdések kezelése és a velük kapcsolatos szabályozó hatósági válaszok jelentik a kockázatok és lehetőségek forrását. Az alapos és megfontolt döntések meghozatalához a vállalatoknak meg kell érteniük, illetve elemezniük és számszerűsíteniük kell ezeket a kockázatokat és lehetőségeket.

Fenntartható befektetés és finanszírozás

Az átalakuló piaci elvárásokra, a fogyasztói preferenciákra és magatartásra reagálva a pénzügyi intézményekkel szemben elvárás a tőke befektetésének olyan módja, amely figyelembe veszi a természeti környezet megőrzésének igényét, és elősegíti a társadalom hosszú távú érdekeinek érvényesülését. Éppen ezért a pénzügyi intézményeknek új termékeket és szolgáltatásokat kell kidolgozniuk, valamint a kínálatukba be kell építeniük az ESG-tényezőket. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az iparág támogatást nyújthat többek között tőke, pénzügyi szolgáltatások és biztosítás formájában olyan vállalkozásoknak és projekteknek, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és ellenálló képesség megteremtéséhez, és egy igazságosabb világ felépítéséhez.

Fenntarthatósági stratégia

Mint minden vállalati szervezet esetében, a pénzügyi ágazat szereplőinél is elvárás, hogy működésüknek és befektetéseiknek a lehető legkedvezőbb legyen a környezeti és társadalmi hatása. A szektor azzal tudja ezt a célt teljesíteni, ha a pénzügyi gyakorlatát, például a kölcsönnyújtást, a befektetést vagy a fedezetnyújtást összehangolja a nemzetközi megállapodásokkal és keretrendszerekkel, köztük az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival (SDG-k) és a Párizsi Klímaegyezménnyel. Egy megalapozott ESG-stratégia létrehozása, a bejárandó út kijelölése és világos célkitűzés elengedhetetlen. Ugyanilyen fontos – a célok elérésére irányuló - a magas prioritású és hosszú távú tevékenységek definiálása, és az előrehaladás mérése, közzététele is.

Hogyan segíthet a Mazars?

A Mazars nagy tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektor támogatása terén abban, hogy az ágazat szereplői eligazodjanak a komplex kockázatok között, hogy a fenntartható jövő felé történő átmenet során kínálkozó lehetőségekből a legtöbbet hozzák ki, és hogy betartsák a fenntarthatósági elveket, valamint megfeleljenek a szabályozói elvárásoknak.

Hiszünk abban, hogy a mi feladatunk hozzájárulni a pénzügyi rendszer stabilitásához és integritásához. Arra törekszünk, hogy támogassuk a pénzügyi szektor paradigmaváltását és a tőke átirányítását az átmenet finanszírozása és a fenntartható, befogadó növekedés megvalósítása felé.

Olyan kollégáink vannak, akik a szakértelem egyedi kombinációját kínálják a fenntarthatóság, az irányítás és a kockázatkezelés terén. A szabályozó hatóságokkal kapcsolatos széles körű tapasztalatunk az előkészítéstől a megvalósításig segíti az ügyfeleket, miközben támogatjuk őket az egyre erősödő, fenntarthatósággal kapcsolatos felügyeleti előírásoknak való megfelelésben és az érdekelt felek elvárásainak teljesítésében.

Támogatjuk a pénzügyi szolgáltatási szektort:

  • A fenntarthatósági és ESG-ügyekkel kapcsolatos vezetési és irányítási kihívásokban
  • A fenntarthatóság és a semlegesség felé vezető út megtalálásában
  • A fenntarthatóbb jövő felé vezető átmenet finanszírozása felé vezető úton
  • Az ESG-vel kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelésével kapcsolatos kérdésekben
  • A jogszabályokban előírt, illetve az önkéntesen végzett jelentések elkészítésében és közzétételében