ISO27001:2013 tanúsítvány

A Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. üzleti tevékenysége munkavállalóinak széleskörű tapasztalataira és magas szintű szakmai hozzáértésére épül. A Társaság üzleti modelljében a professzionális szolgáltatásnyújtás mellett azonban kiemelkedő szerep jut az innovációnak, a gyorsan változó üzleti környezetben rejlő lehetőségek hasznosításának is.

Ennek egyik eleme a világban egyre szélesedő körben és egyre növekvő mértékben kibontakozó információbiztonsági kihívások tudatos és szisztematikus kezelése révén elérhető fejlődési lehetőség. Ennek realizálása érdekében a Mazars Kft. az ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi információbiztonsági szabvány szerint tanúsított Információbiztonsági Irányítási Rendszert (IBIR) vezetett be és ISO27001:2013 tanúsítványt szerzett, amely igazolja és megköveteli, hogy a Mazars Kft:

 • üzleti tevékenységét üzleti-, támogató- és irányítási folyamatainak tudatában végezze, kiemelt figyelmet fordítva a vonatkozó szerződéses-, jogszabályi- és szabályozási követelményeknek való megfelelésre;
 • folyamatosan figyelemmel kísérje a belső és külső környezetben bekövetkezett változásokat, valamint az azokban rejlő kockázatokat és lehetőségeket;
 • rendszeresen felmérje, elemezze, értékelje és kezelje az üzleti céljainak elérését veszélyeztető fenyegetéseket és kockázatokat;
 • szállítóit és alvállalkozóit úgy válassza ki, hogy a minőségi és a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfeleljenek;
 • szállítóinál és alvállalkozóinál rendszeres vevői audit keretében nyomon kövesse információbiztonsági követelményeinek teljesülését;
 • működési folyamatait és Információbiztonsági Irányítási Rendszerét folyamatosan fejlessze.

Ez azt jelenti, hogy a Mazars Kft. az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint működtetett és független tanúsító szervezettel évente rendszeresen tanúsított működése biztosítja a Mazars Kft. üzleti partnerei és ügyfelei részére:

 • a szolgáltatásnyújtás és a termékek előállítása során tudomására jutott információk bizalmasságát és sértetlenségét;
 • a termékfejlesztés során a biztonságos fejlesztés alapelveinek érvényesítését;
 • a szolgáltatásnyújtás és termékfejlesztés során a biztonságos kommunikációt;
 • a fejlesztett termékek használata során a biztonságos üzemeltetési környezetet;
 • az ügyfélközpontú és folyamat-orientált gondolkodásmódot;
 • az üzleti döntések objektív tényekre alapozását;
 • az üzletmenet-folytonosság tudatos és szisztematikus kezelését.

Az ISO/IEC 27001:2013 tanúsítvány igazolja, hogy a Mazars Kft. által működtetett Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) megfelel a nemzetközi szabvány követelményeinek. Az IBIR hozzájárul a Mazars Kft. munkatársainak biztonságtudatos gondolkodásához és viselkedéséhez, csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát, valamint biztosítja a Mazars Kft. ügyfelei részére a magas szintű információbiztonsági szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáférést, valamint saját információik védelmét.

ISO tanúsítvány