Könyvvizsgálat

A Mazars-nál hisszük, hogy a könyvvizsgálatnak kulcsfontosságú szerepe van a tisztességes, méltányos és prosperáló gazdaság megteremtésében. Szakmai tevékenységünk középpontjában a könyvvizsgálat áll. Munkánkat a közjó érdekében végezzük; felelősséget érzünk ügyfeleink iránt abból a meggyőződésünkből, hogy fenntartható üzleti tevékenységük támogatásával az egész társadalom érdekeit szolgáljuk.

Könyvvizsgálói tevékenységünk megteremti az átláthatóság feltételeit, lehetővé teszi, hogy a beszámolók felhasználói objektív képet kapjanak a vállalati működésről, és megbízhassanak a vállalat által kibocsátott jelentésekben. Az audit ezek mellett még többet is nyújt: az átfogó független könyvvizsgálat hozzájárul a hiteles ellenőrzési és vállalatvezetési keretek kialakításához, amelyek hosszú távon a fenntartható fejlődés alapköveit jelentik.

Az audit elsősorban és legfőképpen az emberekről szól. Olyan kölcsönösen előnyös és eredményes kapcsolatok kialakítására törekszünk, amelyek erősítik a bizalmat és kézzelfogható értéket teremtenek. Minden Mazars-könyvvizsgálat egyedi és az ügyfélre szabott.

Elegendő időt fordítunk ügyfeleink üzleti modelljének, vállalati kultúrájának, ökoszisztémájának megismerésére, és figyelembe vesszük a társaság tulajdonosainak, valamint a működésében érintett és érdekelt felek szempontjait: könyvvizsgálati stratégiánkat az azonosított kockázatokhoz igazítjuk. A folyamat során folyamatos párbeszédet folytatunk minden érdekelt féllel, kommunikációnk egyértelmű, lényegre törő és naprakész.

Csapatunk munkája határokon, szolgáltatási területeken és iparágakon átívelő, céltudatos, integrált és együttműködő. Összekapcsoljuk a globális vállalati hátterünkből adódó nemzetközi perspektívát a helyi viszonyok átfogó és alapos ismeretével. Átfogó szakértelemmel, magasan képzett szakértőkkel a megfelelő időben és helyen biztosítjuk a támogatást.

Büszkék vagyunk függetlenségünkre, következetességünkre, precizitásunkra és határozottságunkra. A legfrissebb innovációk alkalmazása, globális folyamataink és módszertanunk együttesen segíti elő, hogy megbízható, objektív és mélyreható következtetéseket vonjunk le és megalapozott véleményt alakítsunk ki. Egyedi megközelítésünk hatékony és magas szakmai színvonalú könyvvizsgálatot garantál, amelyből ügyfeleink, tulajdonosaik és minden érdekelt egyaránt profitál. Emberközpontú, az egyedi sajátosságokat figyelembe vevő megközelítésünk a jogszabályi, megfelelési követelményeken túlmutató auditélményt biztosít, és érdemben hozzájárul a vállalkozások, a gazdaság és a társadalom fenntartható fejlődéséhez is.

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink

A Mazars rendelkezik a komplex könyvvizsgálói szolgáltatások végrehajtásához szükséges minősítésekkel, szakemberekkel és tapasztalattal mind a hazai vállalatok, mind a nemzetközi cégcsoportok részére. Könyvvizsgálati csapatunk – kiegészülve IT-, IFRS-tanácsadási, adózási, jogi, aktuárius és vállalatértékelési szakemberekkel – számos szektorban támogatja ügyfeleink fejlődését.

  • Magyarországon érvényes jogszabályi előírásokon alapuló beszámolók könyvvizsgálata
  • Nemzetközi, regionális és hazai vállalatcsoportok konszolidált beszámolóinak könyvvizsgálata
  • IFRS szerint készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata
  • Közérdeklődésre számot tartó társaságok; tőzsdén jegyzett vállalatok, biztosítók, bankok, pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálata
  • Átalakulási független könyvvizsgálat
  • Támogatások könyvvizsgálata
  • Megállapodás szerinti vizsgálatok

Kapcsolódó anyag

Könyvvizsgálat