Cégek Fóruma (Forum of Firms)

A Mazars a Cégek Fóruma (Forum of Firms) tagja.
A Cégek Fóruma (Forum of Firms) egy a könyvvizsgáló cégek nemzetközi hálózatait összefogó szervezet. A Cégek Fórumának (Forum of Firms) célja, hogy elősegítse ezen könyvvizsgáló cégek által nyújtott szolgáltatások azonos minőségi szintjének biztosítását az egész világon.
Forum of Firms

A Fórum tagjai elfogadják nemzetközi szintű könyvvizsgálatok esetén a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokon (International Standards on Auditing) alapuló gyakorlatok és módszerek alkalmazását, amennyire ez lehetséges, valamint az IFAC etikai kódexének és a szakma nemzeti etikai kódexeinek betartását. Ezen felül elfogadják a nemzetközi minőségellenőrzési standardoknak (International Standards on Quality Control) megfelelő minőségellenőrzési szabványok betartását, a vonatkozó nemzeti minőségellenőrzési szabványok mellett.

A tagok szintén elfogadják a belső minőségbiztosítási rendszer rendszeres, globálisan irányított felülvizsgálatának végrehajtását, amennyiben ez nem ellentétes a nemzeti jogszabályokkal.»

További információ a Cégek Fórumáról (Forum of Firms) az IFAC oldalán található

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/