Visszaélés-bejelentés

Értékeink olyan platformra épülnek, amely reményeink szerint hosszútávú, fenntartható sikert biztosít a szervezet számára. Úgy szeretnénk dolgozni, hogy értékeink előtérbe kerüljenek és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleinknek, illetve a lehető legjobb környezetet biztosítsuk csapatunk számára.

Visszaélés-bejelentési rendszer a Mazars Csoportnál

Társaságunknál visszaélés-bejelentési rendszert építettünk ki. A visszaélés-bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a jogszabályok és a Mazars-nál elérhető Szabályzatok a munkavállalók részéről történő megsértése esetére, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek való megfelelés.

A Mazars minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz a panasztételi eljárás keretében begyűjtött adatok védelme érdekében, megfelelve az adatvédelmi irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak.

Bejelentés

A bejelentő a bejelentést írásban teheti meg.

A bejelentést elektronikus úton a www.mazars.hu honlap Visszaélés-bejelentés oldalán letölthető nyomtatvány kitöltésével a visszaelesbejelentes@mazars.hu címen, postai úton pedig az alábbi címen lehet megtenni:

Mazars Kft.

1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8. 2. em.

Kik jogosultak bejelentést tenni?

A Mazars tagvállalatai, partnerei és határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottai által, emellett a Társaságunkkal egyéb jogviszonyban, kapcsolatban álló személyek által emelt kifogásokat a visszaélés-bejelentési rendszer keretében fogadjuk.

A kívülről érkező, a Mazars-ral nem kapcsolatban álló személyek által emelt kifogásokat nem áll módunkban vizsgálni, azokat nem tudjuk figyelembe venni.

Hozzáférési és módosítási jog

A bejelentőnek joga van az őt érintő adatok elérésére, módosítására, illetve az azokkal kapcsolatos ellenvetésre, és amennyiben azok nem megfelelőek, hiányosak vagy elavultak, kérheti azok módosítását vagy törlését a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

Jogainak gyakorlása érdekében kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot.

 A bejelentési rendszer részletszabályait a Visszaélés-bejelentési rendszer Szabályzata tartalmazza!

Kapcsolódó anyagok

Mazars visszaélés-bejelentési szabályzat
Mazars visszaélés-bejelentési nyomtatvány