Társadalmi felelősségvállalás

2021 jelentős év volt a Mazars számára a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) és a fenntarthatóság terén tett előrelépések szempontjából. Immáron harmadik egymást követő évben közzétett fenntarthatósági jelentésünk megerősíti elkötelezettségünket egy igazságos és virágzó világ alapjainak megteremtése mellett.

Az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz kapcsolódóan a Mazars egyértelműen meghatározott fenntarthatósági stratégiával rendelkezik, mely öt pillér köré épül:

Célunk

Célunk, hogy egy igazságosabb és virágzóbb világot építsünk azáltal, hogy támogatjuk ügyfeleink fenntartható teljesítményét, gondoskodunk munkatársainkról és a helyi közösségekről, valamint óvjuk a környezetet.

Stratégiánk

Alapvető értékeinktől vezérelve a fenntarthatóságot üzleti tevékenységünk középpontjába helyeztük. Az összes érdekelt fél számára történő értékteremtés iránti elkötelezettségünk részeként egy robusztus stratégiát dolgoztunk ki, hogy pozitív változásokat érjünk el munkatársainkkal, a környezettel és a helyi közösségekkel kapcsolatban egyaránt. Ez öt fő pillérre összpontosít: integritás és felelősség; emberek; éghajlat és környezet; közösség; valamint a vállalkozások támogatása a fenntarthatóság felé vezető útjukon.

1. Integritás és felelősség

Ezen pillér középpontjában magatartási kódexünk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink minősége áll. Felismerjük a pénzügyi piacokhoz való hozzájárulás kapcsán betöltött szerepünket, és arra törekszünk, hogy ezt úgy tegyük, hogy közben hűek maradunk értékeinkhez. Arra törekszünk, hogy a legmagasabb minőségi standardokat tartsuk fenn, biztosítva, hogy ügyfeleink, befektetőink, a piacok és a szabályozó hatóságok egyaránt bízzanak bennünk, hogy helyesen cselekszünk.

2. Emberek

Az, hogy fejlődésünk középpontjába az embereket helyezzük egyrészt azt jelenti, hogy növeljük a nők arányát munkavállalói állományunk minden szintjén, másrészt pedig azt, hogy akként átalakítjuk át szervezetünket, hogy az mindenki számára befogadóbbá váljon. Törekszünk olyan környezetet biztosítására munkatársaink számára, amely lehetővé teszi számukra a boldogulást és a lehetőségeik kibontakoztatását.

3. Éghajlat és környezet

Környezeti hatásaink csökkentésére irányuló törekvésünk azon a meggyőződésünkön alapul, hogy világunk egzisztenciális válsággal néz szembe, és mindenkinek – mind az egyéneknek, mind a vállalkozásoknak – szerepe van abban, hogy csökkentsük a bolygónkra gyakorolt hatásunkat. Jelenleg azon dolgozunk, hogy jobban megértsük globális környezeti lábnyomunkat, hogy ennek alapján kidolgozhassuk az ennek csökkentéséhez szükséges intézkedéseket.

4. Közösség

A közösségi szerepvállalás és hatás magában foglalja a világ minden táján a közösségek társadalmi és gazdasági körülményeinek javítására irányuló munkánkat. Hiszünk abban, hogy készségeinket és szakértelmünket a társadalmi kihívások kezelésére és fenntartható pozitív hatások létrehozására kell fordítanunk.

5. Vállalkozások támogatása a fenntarthatóság felé vezető útjukon

Segítünk más szervezeteknek is a fenntarthatóság felé vezető úton, együtt dolgozunk a legfontosabb környezeti, társadalmi és irányítási kérdésekben, amelyek hozzájárulnak a jövő erősebb és fenntarthatóbb gazdaságához.

Felelős, az integritás és az átláthatóság mellett elkötelezett szervezetként az ENSZ Globális Megállapodásának (UNGC) aláírói és aktív résztvevői is vagyunk. Törekszünk arra, hogy munkánk során átültessük a gyakorlatba is az UNGC alapelveit, és rendszeresen jelentéseket teszünk közzé fenntarthatósági teljesítményünkről.

Stratégiánkat és intézkedéseinket akként terveztük és hajtjuk végre, hogy közvetlenül hozzájáruljunk az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljai (SDG-k) közül nyolc előmozdításához:

 

Info csr.PNG

Kapcsolódó anyagok

Mazars for good: Sustainability report 2022
Sustainibility Report 2021
Mazars Sustainability Report 2020