Magatartási kódexünk

Globális magatartási kódexünk napi szinten szolgál erkölcsi iránytűként feladataink elvégzéséhez. Egyértelműen meghatározza, hogy kik vagyunk, mit várunk el munkatársainktól, miként viszonyulunk ügyfeleinkhez, tulajdonosainkhoz és a tágabb társadalmi környezetünkhöz.

Gyakorlati útmutatóként segít kiutat találni azokból a dilemmákból, amelyekkel szakértőink a napi munkájuk során szembesülhetnek, valamint világosan elkülöníti egymástól a javasolt vagy elfogadható tevékenységeinket attól, ami megítélésünket és mások belénk vetett bizalmát kockára teheti.

Feddhetetlenül cselekszünk
A Mazars sikerének alapja az a bizalmi kapcsolat, amely ügyfeleinkhez és a működésükben érintett és érdekelt felekhez köt bennünket. Ennek a bizalomnak a fenntartása érdekében mindenkor tisztességesnek és őszintének kell lennünk.

Elszámoltathatóak vagyunk
Felelősséget vállalunk személyes és szakmai magatartásunkért. Figyelünk arra, hogy tevékenységünk milyen hatással van a közösségre, és törekszünk arra, hogy pozitív változásokat érjünk el.

Tiszteljük az embereket
Szervezetünk erőssége a velünk dolgozó munkatársakban rejlik. Mindenkinek megadjuk a megfelelő tiszteletet, így érezhetik, hogy értékeljük a sokszínűségüket, egyedi látásmódjukat és hozzájárulásukat. 

Kiemelkedő minőséget nyújtunk
Mindig arra törekszünk, hogy kimagasló munkát végezzünk. A folyamatos innovációval és munkatársaink fejlesztésével megfelelünk ügyfeleink és minden más érintett fél változó szükségleteinek.

Független a gondolkodásunk
Megbízható tanácsadók vagyunk. Tanácsaink mindenkor objektívek és elfogulatlanok. Függetlenségünket értéknek tekintjük, és tevékenységünket mindig a legmagasabb szakmai színvonalon végezzük.

Formáljuk a jövőt
A Mazars egy fenntartható vállalkozás. Hosszú távú kapcsolatokat építünk, ösztönözzük a vállalkozószellemet és tervezzük az utánpótlást.

Kapcsolódó anyag

Code of Conduct